همرو چگونه به ارتقای عملکرد سازمان شما کمک می‌کند؟

ما در ارائه‌ی خدمات به سازمان‌ها، ابعاد و ذینفعان مختلف را در نظر می‌گیریم. خدمات ما کمک می‌کند که عملکرد رهبری در سازمان ارتقاء پیدا کند، ساختار و فرآیندها متناسب با اهداف شکل بگیرد، رفتارها و فرهنگ جمعی همسو شوند و اعضا بتوانند با افزایش سطح مشارکت و درک همگون از موقعیت، چالش‌ها را به‌شکل مستمر حل کنند. راهکارهای ما پیوسته اعضای سازمان را تشویق می‌کند که حتی در شرایط سخت، امکان توسعه و تغییر بیابند.

طراحی تجربه
تجربه‌ی کارکنان و مشتریان از سازمان شما چیست؟

سنجش تجربه در همرو از طریق مصاحبه‌های عمیق، برگزاری جلسات گروهی و با به‌کارگیری تفکر طراحی کمک می‌کند تا سازمان به راهکارهای تحول آفرین نسبت به فرآیندهای داخلی و مشتریان دست پیدا کند.

 • سنجش و طراحی عمیق تجربه‌ی کارکنان.
 • سنجش ۳۶۰ تجربه‌ی تیم‌ها از همکاری با هم درون سازمان.
 • سنجش و طراحی عمیق تجربه‌ی مشتریان.

تغییر سازمان
چگونه افراد را در ایجاد تغییرات همراه می‌کنید؟

رویکرد همرو در ایجاد تغییرات سازمانی، افزایش مشارکت، رسیدن به درک مشترک و ساختن راهکار تغییر با همراهی اعضای سازمان در کنار مطالعه‌ی عمیق سازمان توسط همرو است. این رویکرد کمک می‌کند تا چرایی ایجاد تغییر برای تمام اعضا شفاف باشد و به ایجاد تغییرات متعهد بمانند.

 • بازنگری و طراحی ساختار سازمان
 • ارتقا یا تغییر فرهنگ سازمانی
 • همسویی استراتژیک

رهبری سازمان
چگونه می‌توانید رهبری در سازمان را ارتقاء دهید؟

خدمات همرو به سطوح مختلف مدیریتی از هیئت مدیره، مدیران ارشد تا مدیران میانی کمک می‌کند که بتوانند نقشی اثرگذارتر از قبل داشته باشند، جانشین پروری کنند و در راستای ارتقای عملکرد سازمان اقدام نمایند.

 • کانون ارزیابی و توسعه‌ی مدیران
 • ارزیابی اثر و نقش رهبری مدیران ارشد و ارائه بازخورد فردی
 • ارزیابی و توسعه اثربخشی هیئت مدیره
 • آنبوردینگ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

تحقیق و پژوهش
درک عمیق از مسائلی که با آن روبرو هستید به‌دست آورید.

خدمات تحقیقاتی و پژوهشی همرو به شما کمک می‌کند تا به پرسش‌های کلیدی در سازمان خود یا نسبت به مشتریان پاسخ دهید. نتیجه‌ی این خدمات کمک می‌کند تا روند تصمیم‌گیری شما تسهیل شود، رهبر فکری در حوزه‌ی کاری خود باشید و الگوها و روندها برای ایجاد تغییر را درک کنید.

 • پیمایش جبران خدمات در شرکت‌های IT
 • شناخت ویژگی‌های رهبران اثرگذار در سازمان‌ها
 • شناخت اولویت‌های کارکنان برای انتخاب محل کار

پمایش جبران خدمات
آیا استراتژی شما برای ارائه بسته‌ی جبران خدمات تعریف شده است؟

گزارش پیمایش جبران خدمات مخصوص صنعت IT به سازمان‌ها کمک می‌کند تا استراتژی شفافی نسبت به ارائه‌ی حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی مرتبط در بازار کار داشته باشند.

 • شناخت وضعیت حقوق و دستمزد به تفکیک شغل به نسبت بازار
 • درک استراتژی برای بسته‌های رفاهی
 • ارزیابی و ارزشیابی مشاغل
 • شناخت روندهای در حال تغییر در حوزه‌ی رقابتی جذب نیروی انسانی

استعداد یابی
چگونه استعدادها را برای جذب در سازمان خود کشف می‌کنید؟

تغییر شرایط بازار کار در ایران باعث شده تا سازمان‌ها نیاز داشته باشند تا روند کشف استعدادها از دانشگاه‌ها را توسعه دهن و با سرمایه‌گذاری روی آنها بتوانند نسل بعدی نیروی کار مورد نیاز را پرورش دهند. همرو با طراحی و اجرای بوت‌کمپ‌های کشف استعداد روند شناسایی را تسهیل می‌کند.

 • بوت‌کمپ برنامه‌نویسان
 • بوت‌کمپ متخصصان توسعه سازمانی
 • بوت‌کمپ دستیار مدیرعامل

ویدئوها و تصاویر پروژه‌ها

برنامه‌ی توسعه مدیران داده‌کاوان

برنامه‌ی توسعه مدیران توسن

هم‌آفرینی فرهنگ سازمانی شرکت فناپ

بوت‌کمپ گفتگوی شرکت توسن

مسیر تغییر و تحول را شروع کنید!

با یک تماس تلفنی، ارسال پیغام یا جلسه اولیه می‌توانیم مسیر پیش‌رو را شفاف کنیم.

می‌خواهم اطلاعات بیشتری دریافت کنم