رویکردها و تئوری‌های همرو

ما در پروژ‌های توسعه و تحول سازمانی از رویکردهای علمی استفاده می‌کنیم که منجر به افزایش مشارکت، توان حل مسئله و یافتن امکان حتی در شرایط سخت می‌شود.

Generative Change Approach

Appreciative Inquiry

جستجوی ارزش‌ها یا Appreciative Inquiry یک فلسفه و متد برای ایجاد تحول مثبت است. این رویکرد بر اساس این فرضیه شکل گرفته است که سیستم‌های انسانی، تیم‌ها و سازمان‌ها در جهت چیزی که بر آن متمرکز می‌شوند و جستجو و گفتگو می‌کنند حرکت می‌نمایند.
لازمه‌ی رویکرد جستجوی ارزش‌ها مطالعه‌ی دلایل موفقیت انسان‌ه، تیم‌ها و سازمان‌ها است؛ زمانی‌که بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهند. پیش‌فرض این رویکرد این نیست که انسان‌ها، تیم‌ها و سازمان‌ها همواره از خودشان موفقیت بروز می‌دهند. این رویکرد بر اساس تحقیقات انجام شده و تجربیات شکل‌گرفته ثابت می‌کند که افراد زمانی یاد می‌گیرند و سازمان‌ها زمانی تغییر می‌کنند که تمرکزشان را به سمت گفتگو درباره‌ی نقاط قوت و الگوهای موفقیت و کشف هویتشان در زمان موفقیت سوق می‌دهند.
برهمین اساس جستجوی ارزش‌ها افراد را دعوت به گفتگو درباره‌ی توانمندی‌های فردی و گروهی و رویاها و آروزها می‌کند و کمک می‌کند آنها فرصت‌ها و برنامه‌های همکاری برای شکل‌دهی آینده‌ی مطلوب را کشف کنند.

Looking from Created Future

Theory U

تئوری یو یک فلسفه و در عین حال یک متدلوژی برای تغییر در سیستم‌های انسانی است. تئوری یو کمک می‌کند تا ما برای ایجاد تغییر یک سفر را آغاز کنیم. سفری که از درون شروع می‌شود و به دنیای بیرون می‌رسد.
در تئوری یو ما نگاه خود را از گذشته و از پیش‌فرض‌ها و قضاوت‌ها به سمت دیدن کل و شنیدن واقعیت‌ها معطوف می‌کنیم و با لمس کردن خود و رسیدن به قصد واقعی می‌توانیم به آینده‌ی محتمل متصل شویم و اجازه دهیم تا ایده‌ها و فرصت‌های پیش‌رو راهنمای ما در ایجاد تغییر باشند. تئوری یو به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کند تا در مسیر رسیدن به موقعیت‌های تازه خود را تغییر دهند و به مرتبه‌ای تازه از بودن برسند.

Deep Understanding of Human Culture

Anthropology

ما برای اینکه معانی فعالیتهای گروهی از افراد را متوجه بشویم از رویکرد مردم‌نگاری استفاده میکنیم. اگر سازمانها را متشکل از گروههای انسانی و یا واحدهای اجتماعی بدانیم که برای مدتی طولانی با یکدیگر معاشرت دارند و دارای فرهنگی مشترک هستند، میتوانیم با استفاده از رویکرد مردم‌نگاری به توصیف و تفسیر الگوهای ارزشی، رفتارها، باورها و زبان مشترک آموخته شده این گروههایی از افراد بپردازیم. از طریق مشاهده، مصاحبه‌های عمیق درباره تجربه‌های افراد و معنایی که به این تجربه‌ها میدهند به آنچه افراد در عمل انجام میدهند و دلایل انجام آنها پی میبریم.

سمینار معرفی تئوری یو – قسمت سوم

سمینار معرفی تئوری یو – قسمت دوم

سمینار معرفی تئوری یو – قسمت اول