Skip to main content

بیشتر سازمان‌ها دستخوش تحولات دیجیتال شده‌اند تا از تمام مزایای فناوری دیجیتالی نوین بهره‌مند شوند. براساس پژوهشی که در همین زمینه انجام شده، 89 درصد شرکت‌ها یا در فرایند اجرای رویکرد دیجیتالی هستند یا از قبل رویکرد دیجیتال در فرایندهای تجاری، عملیات و مشارکت مشتری را انتخاب کرده بودند.

هرچند، علی‌رغم این مزایا، دیگر نتیجه پژوهش حاضر این بود که استراتژی نیروی کار اغلب به توانایی شرکت در بکارگیری ابزار دیجیتال جدید نمی‌رسد.

علت اصلی این گسستگی و تفرقه، میل به محور قراردادن فناوری در تحولات دیجیتال است، در حالی‌که در واقعیت این مردم هستند که باعث تحول موفق می‌شوند. در ادامه سه دلیل را با هم می‌خوانیم که چرا نباید فناوری را محور اصلی تحولات دیجیتال دانست بلکه این مردم هستند که قلب تحولات دیجیتال هستند.

تحول دیجیتال نیازمند تغییر طرز فکر است

اجرا و پیاده‌سازی آخرین ابزار و فرایندهای دیجیتال به نتیجه نخواهد رسید اگر افراد درون سازمان، تفکر و طرز فکر دیجیتال نداشته باشند. کارکنان باید میل به طرز فکر متفاوت درباره نحوه دسترسی به موفقیت برای شرکت و مشتریانش را داشته باشند.

کارکنان نه تنها باید چشم انداز و دیدگاه تحول دیجیتال و تاثیر مثبت این تحول در محیط کار را درک کنند، بلکه باید این مفهوم را نیز با جان و دل بپذیرند که نحوه کار ابزار دیجیتال باید تغییر کند. برای اینکه کارکنانتان مجاب شوند که به دنبال موفقیت در تحولات دیجیتال باشند، می‌توانید از مراحل زیر اقدام کنید:

  • توسعه دیدگاه و چشم اندازی روشن برای تغییری آگاهانه و الهام‌بخش برای کارکنان تا از اقدامات تحول دیجیتال حمایت کنند.
  • شناسایی قهرمانان تغییر که بشود از آن‌ها الگوبرداری کرد و به‌کارگیری تحولات دیجیتال را به بقیه نشان داد.
  • ارائه راه حل‌های آموزش کارکنان که نه تنها موجب افزایش دانش و آگاهی شده بلکه انگیزه‌ای خواهد بود برای افرادی که به دنبال تغییر هستند.

تحول دیجیتال نیازمند تغییر رفتاری است

تحولات دیجیتال مستلزم این است که کارکنان، نحوه انجام کار، کنترل داده‌ها و استفاده از ابزار دیجیتال جدید را تغییر دهند. صرفا معرفی فناوری جدید موجب تغییر ماندگاری نخواهد شد چرا که افراد باید مهارت و دانش بکارگیری آن فناوری جدید در فرایندهای کاری موجود و جدید را داشته باشند.

پژوهش‌هایی هم در راستای این ایده انجام شده که تحولات دیجیتال تنها در صورتی به حداکثر تاثیر دست خواهد یافت که افراد با فناوری جدید درگیر شده و مشارکت کنند. در گزارشی که کاخ سفید در رابطه با پژوهشی روی «دسته بندی ماشین-انسان» انجام داده آمده است که وقتی انسان و فناوری کنار هم قرار می‌گیرند، نرخ خطا و اشتباه در مقایسه با بشر به تنهایی یا فناوری به تنهایی، کمتر می‌شود.

کارکنان برای دست‌یابی به تحولات دیجیتال موفق نیازمند فرصت‌های یادگیری هستند که به آن‌ها امکان تفکر و عمل متفاوت بدهد. آموزش هدفمند در زمینه کار گروهی، مدیریت پروژه، و نوآوری، فرصت یادگیری بیشتر درباره حمایت شخصی از تحول دیجیتال را برای افراد فراهم می‌سازد.

تحولات دیجیتال نیازمند حمایت رهبر است

این رهبران هستند که با الگوسازی، انتظارات را تعیین می‌کنند و رفتارها و طرزفکر مورد نیاز برای موفقیت تحولات دیجیتال را نشان می دهند. یکی از مدیران ارشد مالی که برنامه تحول دیجیتالی را مدیریت کرده می‌گوید: «نکته خنده دار و دوپهلو ماجرا اینجاست که در عین حالی که دیجیتال کاملا به فناوری و اتوماسیون ربط دارد، تحول عملا در مورد مردم است، و اینکه چطور آن‌ها را هدایت کرده و به آن‌ها الهام و انگیزه می‌دهید. نخستین گام تغییر فرهنگی، درک این امر است که افراد جامعه در اولویت هستند، و وظیفه شما پیدا کردن راهی برای به‌کارگیری آن‌ها در تیم‌تان و انگیزه بخشیدن است».

آموزش رهبری ارزش زیادی برای تحولات دیجیتال دارد چرا که این آموزش به رهبران کمک کرده تا تیمش را با اطمینان از آب گل آلود تغییر عبور دهد. رهبران که مجهز به دانش و مهارت جدیدی می‌شوند که از آموزش یاد گرفته اند، بواسطه موارد زیر به تحول دیجیتال در میان کارکنان می‌رسند:

  • ایجاد محیط ارتباط دوسویه باز که در آن کارکنان می توانند سوال بپرسند، و به دنبال مسیر بگردند، و رهبران برای هدایت رفتار کارکنان، بازخورد بدهند
  • شناسایی افرادی که تفکر دیجیتال تازه ای به فرایندهای موجود بخشیده و از ابزار دیجیتال برای ارتقای تجربه مشتری استفاده می‌کنند
  • پشتیبانی از توسعه شایستگی، توانش و یادگیری کارکنان

واضح و مبرهن است که تحولات دیجیتال به منزله اضافه شدن فناوری جدید است، اما این افراد هستند که امکان پیش رفتن و موفق شدن این تحول را میسر می‌سازند. فناوری، عامل توانمندساز تحولات دیجیتال محسوب می‌شود؛ افراد تفکر، ابزار و فرایندهای دیجیتال را گردهم می‌آورند. زمانی که روی تجهیز نیروی کار با دانش، آموزش، و حمایت رهبر برای توسعه طرز فکر دیجیتال و مجموعه مهارت ها متمرکز می‌شوید، دوام و ماندگاری تحولات دیجیتال به واقعیت تبدیل می‌شود.

منبع

Leave a Reply

Close Menu

شرکت توسعه سازمانی همرو

به این پرسش‌ها فکر کنید:
– چگونه نسل بعدی مدیران در سازمان خود را شناسایی می‌کنید و ارتقاء می‌دهید؟
– چگونه نقش رهبری را در سازمان گسترش می‌دهید؟
– چگونه مشارکت افراد را بالا می‌برید و آنها را در جهت طراحی راه‌کار همراه می‌کنید؟
– چگونه تجربه اعضای سازمان و مشتریان خود را می‌سنجید و تغییرات نوآورانه ایجاد می‌کنید؟

 

با ما در ارتباط باشید

آدرس: تهران- خ ولیعصر- بالاتر از میدان ونک- کوچه خلیل‌زاده- پلاک ۲۸

تلفن: ۸۷۶۳۴۸۵۴-۰۲۱
ایمیل: hi@hamro.org